Aanmelden

U kunt zich bij AlleskITs aanmelden door een email te sturen naar:

balie@alleskits.nl  (locatie Rotterdam Nesselande), baliekrimpen@alleskits.nl  (locatie Krimpen).

In deze email graag de vermelding van:

- naam, adres/woonplaats en geboortedatum van uw kind
- naam van u zelf en op welk telefoonnummer u goed bereikbaar bent
- geef aan welke locatie van AlleskITs u wilt bezoeken of geef aan als u geen voorkeur heeft qua locatie
- geef aan of u al een verwijzing van uw huisarts heeft
- vraagstelling

U wordt terug gebeld door één van de collega's van AlleskITs om de eerste afspraken in te plannen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken op 010 - 2585703
 

Verwijzing van huisarts

Voorafgaand aan een aanmelding bij AlleskITs, is een verwijzing van een huisarts van belang. AlleskITs vindt het van groot belang dat de huisarts al bij de start van eventuele onderzoeken en behandeling betrokken is, althans in ieder geval op de hoogte is van de stappen die worden ondernomen.

Indien uw kind al eerder elders is onderzocht, wordt u verzocht alle rapportages van de eerdere onderzoeken mee te brengen en dit te vermelden bij aanmelding.

Ouders

Ook is het van belang dat voorafgaand aan de aanmelding beide ouders zich kunnen vinden in de aanmelding. Voor alle ouders geldt, in het bijzonder voor ouders die niet meer bij elkaar zijn, om het aanmeldingsformulier door beide ouders te laten ondertekenen en getekend bij het eerste consult mee te nemen. Ook graag zien wij, in het belang van het kind, zoveel mogelijk beide ouders op de consulten (indien mogelijk).

Procedure na aanmelding

Nadat een afspraak voor een eerste consult is gemaakt, wordt deze afspraak schriftelijk bevestigd. Bij deze bevestiging wordt een aantal vragenlijsten opgestuurd met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen of mee te nemen bij het eerste consult. Ook zullen daarbij een aantal vragenlijsten voor school of leerkracht aanwezig zijn. Tot slot dient de school een kort observatieverslag bij te voegen, waarin in eigen bewoordingen het gedrag van het kind door de leerkracht wordt beschreven.

Eerste afspraak kinderarts

De eerste afspaak vindt plaats bij de kinderarts, vaak vooraf gegaan door een voorbereidende intake van de psycholoog van AlleskITs. Deze afspraak duurt ongeveer 30 minuten, zowel van de kinderarts als het voorbereidende intake van de psycholoog.

De kinderartsen vinden het belangrijk dat bij het eerste gesprek met de kinderarts het kind waarom het gaat aanwezig is en beide ouders. Als u het nodig vindt eerst zonder het kind te komen, geeft u dat dan even aan via de mail of telefonisch, dan kan overleg plaats vinden met de kinderarts hierover.

Tijdens deze afspraak met de kinderarts zullen de verdere stappen met u samen worden besproken.

Stel een vraag aan AlleskITs