Autisme spectrum stoornissen

Wat zijn de basis kenmerken?

Autisme is een aangeboren aandoening van het brein. Het komt in allerlei gradaties voor, van licht tot zeer ernstig. Wat alle kinderen met autisme met elkaar gemeen hebben, is dat de informatieverwerking (visueel, auditief) op een andere manier verloopt.
Klassiek Autisme wordt veelal bij kinderen met een verstandelijke beperking gezien, maar andere vormen van autisme (PDD-NOS, Syndroom van Asperger) komen ook voor bij kinderen met een normale tot zelfs zeer hoge intelligentie.

Autisme kent per levensfase verschillende uitingen.
Alarmsignalen bij jonge kinderen zijn bijvoorbeeld het niet gaan brabbelen of het weer stoppen met praten op de peuterleeftijd, moeilijk met veranderingen om kunnen gaan en/of zeer frequente driftaanvallen hebben.
Op de basisschoolleeftijd kunnen kinderen opvallen, doordat zij anders of geen contact met leeftijdsgenoten maken en/of weinig begrip van emoties lijken te hebben.
Bij pubers lijkt de ontwikkeling soms niet synchroon met de kalenderleeftijd te gaan, bijvoorbeeld praten op het niveau van een 7-jarige en kennis van schaken hebben op het niveau van een volwassene.

Als gevolg van de aandoening ondervinden alle kinderen met autisme  problemen op het sociale vlak.

Hoe vaak komt het voor?

De diagnose autisme wordt wereldwijd steeds vaker vastgesteld, namelijk bij 100 personen per 10.000 inwoners (=1 %). De toename van het aantal diagnoses zou te maken hebben met een betere herkenning van de aandoening en met de verruiming van de criteria.
De aandoening komt overigens vier keer zo vaak voor bij jongens.

Autisme spectrumstoornis en ADHD

Bij kinderen met ADHD worden regelmatig ook kenmerken passend bij autisme gezien. En bij kinderen met autisme, wordt ook wel hyperactiviteit, impulsiviteit en/of aandachtstekortproblematiek, zoals bij ADHD, waargenomen.
Al worden volgens de DSM IV, classificatiesysteem van de psychiatrie, de diagnosen apart gecategoriseerd, er lijkt dus een overlap in symptomen te bestaan bij de beide groepen kinderen.
De meest prominente problematiek bepaalt uiteindelijk welke (hoofd)diagnose wordt gesteld.

DSM classificatie

In de Verenigde Staten is medio 2013 de DSM-V uitgekomen.
De huidige diagnoses PDD-NOS, Syndroom van Asperger en Klassiek Autisme worden daarin samengevoegd onder de noemer Autisme Spectrum Stoornis (ASS), met als criteria:
1. Beperking in sociale communicatie en interactie
2. Repetitief gedrag en interactie

In de komende tijd zal in Nederland nog het “oude” classificatiesysteem DSM-IV worden gebruikt, in afwachting van de ervaringen met de DSM-V in de Verenigde Staten.

Stel een vraag aan AlleskITs