Complimenten en klachten

Tips, complimenten of klachten?

Uw ervaring is belangrijk voor ons. Met uw ervaring kunnen wij de zorg, service en veiligheid binnen Stichting AlleskITs blijven ontwikkelen en verbeteren. Dus heeft u een tip, een klacht of een compliment? Laat het ons weten!

Klachten

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in ons zelfstandig behandelcentrum. Laat het ons dan weten. Wij leren graag van ervaringen van (ouders van) patiënten. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten in 1e instantie met de betrokkene zelf. Zo kan de klacht of het probleem misschien direct worden verholpen.

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen of wilt u hierin worden bijgestaan? Dan kunt u terecht bij de algemeen manager. Deze kan u adviseren en ondersteunen en ook de verschillende wegen uitleggen hoe u een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie kunt indienen. De manager heeft hierin geheimhoudingsplicht. U bereikt de manager via mail@alleskits.nl.

Indien u een klacht heeft over hoe wij met uw persoons- en of medische gegevens zijn omgegaan dan kunt u dit melden bij onze praktijk. Er wordt dan snel contact met u opgenomen door onze Functionaris Gegevensbescherming. Komt u er niet uit met onze Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kunt u bellen naar 0900 - 3282 535. U betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten.

Tips en complimenten

U heeft een goed idee om onze kwaliteit en veiligheid te verbeteren? U wilt een arts, behandelaar of medewerker laten weten dat u heel tevreden bent? Maak dan gebruik van:’ het tips en complimentenformulier’. Uw tip of compliment komt binnen bij de manager van AlleskITs en deze zal zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.

Klik hier om het tips en complimenten formulier te openen

Stel een vraag aan AlleskITs