Financiering/vergoedingen

Vergoeding kinderarts (vanaf 2016)

Vanaf 1 januari 2016 valt de kinderartsenzorg voor kinderen met leer-,  gedrag- en ontwikkelingsstoornissen  onder de Jeugdwet voor kinderen tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar valt deze zorg (weer) onder de Zorgverzekeringswet.

Dat wil zeggen dat deze zorg aan het kind tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waar de gezagdrager van het kind woont, mits er een contract is gesloten door deze gemeente met AlleskITs.

En vanaf de cliënt 18 jaar is, wordt de zorg betaald door de zorgverzekeraar, mits de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met AlleskITs.

Zorg voor kinderen tot 18 jaar

AlleskITs heeft voor de zorg door de kinderarts contracten afgesloten met de vier grootste regio’s om ons heen. En vanaf 1 mei 2018 ook met de regio rondom Amersfoort. Of uw kind in de gecontracteerde gemeenten woont, kunt u zien op dit overzicht of kijk bij www.alleskits.nl/actueel/publicaties.  U kunt alleen zorg krijgen van de kinderarts van  AlleskITs als u in één van deze gemeenten woont.

Als u toch zorg van AlleskITs wilt ontvangen, dan kunt u ons bellen en bespreken wij de mogelijkheden van een particulier tarief.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding (door de gemeenten) hebben wij een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts, specialist of het wijkteam nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling de identiteit vast te stellen van de patiënt en BSN (sofinummer) vast te leggen.

De verwijsbrief en identiteitsbewijs van de patiënt dienen mee genomen te worden naar AlleskITs, als ook het aanmeldingsformulier met alle handtekeningen van de gezagdragers van het kind.

De rekening van de zorg wordt direct naar de gemeente verstuurd waar uw kind woont volgens de gemeentelijke basisregistratie.

Zorg voor 18 jarige

Het kan zijn dat u samen met de kinderarts heeft overlegd nog even in zorg te willen blijven voordat u overstapt naar de volwassenen zorg of dat uw huisarts de zorg weer op zich neemt. Niet alle zorgverzekeraars hebben voor deze zorg voor 2018 een contract afgesloten met AlleskITs. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:

DSW DSW, Stad Holland verzekeringen Contract: geheel vergoed via zorgverzekeraar
ONVZ ONVZ, VvAA, PNO zorg, Contract: geheel vergoed via zorgverzekeraar
ASR De Amersfortse Verzekeringen, Ditzo zorgverzekeringen, BeterDichtbij Contract: geheel vergoed via zorgverzekeraar
Eno zorgverzekeraar Salland Verzekeringen, Holland Zorg, Energiek, Salland Zorgdirect Contract: geheel vergoed via zorgverzekeraar
O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid Contract: geheel vergoed via zorgverzekeraar
Achmea Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO,Avero, Nedasco, Caresco, IAK Volmacht, Aevitae, Turien&Co, De Friesland, Kiemer

Geen contract: vergoeding 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Doe eerst navraag bij uw zorgverzekeraar wat de vergoeding is met uw specifieke polis en aanvullend pakket.
Menzis Menzis, Ander Zorg , AZIVO

Geen contract:

Doe eerst navraag bij uw zorgverzekeraar wat de vergoedingen is met uw specifieke polis en aanvullend pakket.
CZ CZ, Delta Lloyd, OHRA

Geen contract:

Doe eerst navraag bij uw zorgverzekeraar wat de vergoedingen is met uw specifieke polis en aanvullend pakket.
VGZ VGZ, IZZ, IZA, NV Zorgverzekeraar UMC,VGZ Cares, Univé Zorg

Geen contract.

Doe eerst navraag bij uw zorgverzekeraar wat de vergoedingen is met uw specifieke polis en aanvullend pakket.

U dient er ook rekening mee te houden dat vanaf 18 jaar u een wettelijk verplicht eigen risico heeft van €385 voor 2018.

De brief die wij begin 2016 stuurden naar alle cliënten die dit jaar 18 worden of 18 jaar en ouder zijn, is te vinden op http://www.alleskits.nl/actueel/publicaties. In deze brief is zeer relevante informatie te vinden. Een indicatie van de tarieven van de kinderartsenzorg via de Zorgverzekeringswet vindt u hieronder.

Passantentarieven 2018

De door AlleskITs geleverde zorg is zorg in het A segment. De hoogte van het tarief in het A segment wordt bepaald door de Nza.  Passantentarieven zijn tarieven die de instelling zelf rechtstreeks met de klanten verrekend, bijvoorbeeld als de zorg niet verzekerd is of door een zorgverzekeraar niet is gecontracteerd. Ook kan het gaan om zorg aan buitenlanders of gemoedsbezwaarden. In deze gevallen wordt het tarief in rekening gebracht dat door de NZa is vast gesteld. In de bijlage  www.alleskits.nl/actueel/publicaties  vindt u de passantentarieven vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Vergoeding gedragsdeskundige

AlleskITs werkt samen met gedragsdeskundigen (psychologen en orthopedagogen) van Groos Mentaal Beter Jong. Onze samenwerkingspartner heeft eigen contracten afgesloten met de meeste gemeenten en verzekeraars voor 2018.

De kosten van psychologische consulten worden vanaf 1 januari 2015 voor kinderen onder de 18 jaar vergoed door de gemeenten waar het kind woonachtig is cq. is ingeschreven conform de gemeentelijke basisregistratie. Voor patiënten boven de 18 jaar geldt nog steeds de vergoeding uit de Zorgverzekeringswet (let wel op dat deze zorg meetelt voor de jaarlijkse wettelijk verplicht jaarlijks eigen risico).

Voor meer informatie over de vergoedingen van de behandelingen en onderzoeken van Groos Mentaal Beter Jong verwijzen wij u graag naar hun website http://www.gmbj.nl

Als u toch nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met AlleskITs via de website 'stel een vraag' of te bellen met 010 - 258 57 03 (vragen m.b.t. kinderartsenzorg)  en 088-0330600 (vragen m.b.t. de zorg door gedragsdeskundigen).

 

Stel een vraag aan AlleskITs