Informatie scholen

Samenwerking

De school van een kind geeft vaak een eerste aanwijzing dat een kind wellicht zou kunnen lijden aan een leer-, gedrag of ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of aanverwante stoornissen. De kinderen vallen dan binnen de klas op door hun drukke en impulsieve gedrag of juist het dromerige gedrag, maar zeker ook door de moeite die de kinderen kunnen hebben met concentreren. De kinderen kunnen moeilijk de aandacht vasthouden bij een taak of werkje binnen de klas. Ook ziet de school als een kind onbegrepen onderpresteert.

Wanneer een kind wordt aangemeld bij AlleskITs, wordt ook aan school gevraagd om informatie te leveren over een kind. Dit houdt in dat vooraf aan de eerste afspraak een vragenlijst door school wordt ingevuld (zogenaamde TRF) en een observatieverslag wordt gevraagd. Alleen na schriftelijke toestemming van de ouders van het kind wordt informatie vanuit AlleskITs aan de school verschaft.

Binnen de behandeling van een kind en zijn/haar ouders of verzorgers wordt ook de school betrokken om de behandeling een zo goed mogelijke slagingskans te geven. Ook staan wij dan ook open voor elk contact van de school met onze kinderartsen als u vragen heeft of extra uitleg wilt. Uiteraard zal pas informatie gegeven worden met toestemming van de ouders / het kind.

Binnen ons centrum richten wij ons speciaal op de vroegsignalering van kinderen die onderwijs volgen op de basisschool.

Overleg AlleskITs

Indien  overleg nodig is, zal de kinderarts of gedragsdeskundigen contact met u opnemen. Als u contact wilt opnemen, kunt u een email sturen aan ons secretariaat  mail@alleskits.nl of bellen naar 010 - 258 57 03 (algemeen nummer) of naar het nummer van het secretariaat / intercollegiaal overleg 010 - 258 57 09.

Presentatie op scholen

Ook is het mogelijk dat AlleskITs op een school een presentatie komt houden voor de leerkrachten en IB-ers om ook op die manier meer kennis te verkrijgen over wat ADHD is en hoe om te gaan met kinderen met een dergelijke aandoening.

Stel een vraag aan AlleskITs