Informatie verwijzers

 

Huisarts / specialist / jeugdarts / wijkteam medewerker

Voorafgaand aan een aanmelding bij AlleskITs, is een verwijzing (in de vorm van een verwijsbrief) van een huisarts, jeugdarts of specialist van belang. Vanaf de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 kan ook een medeweker uit het wijkteam zorgen voor een doorverwijing naar AlleskITs.

AlleskITs vindt het belangrijk dat de huisarts en/of de andere verwijzer goed op de hoogte is van de stappen die worden ondernomen binnen AlleskITs (zoals eventuele testen/onderzoeken die worden afgenomen bij het kind en uiteindelijk het behandelplan). Ook eist op dit moment de gemeente of ziektekostenverzekeraars (bij jongeren van 18 jaar of ouder) een verwijsbrief van huisarts, specialist, jeugdarts of medewerker van een wijkteam i.v.m. de vergoeding van de zorg.

Intercollegiaal overleg

Indien intercollegiaal overleg nodig is door de kinderarts, zal de kinderarts contact met u opnemen. Als u zelf (als huisarts, kinderarts, jeugarts, wijkteam medewerker e.a.) contact wilt opnemen met één van onze kinderartsen, kunt u  bellen met het nummer van het secretariaat/intercollegiaal overleglijn 010- 2585709 of een email sturen naar het  secretariaat  mail@alleskits.nl met het telefoonnummer waarop u terug gebeld wilt worden. De desbetreffende arts zal, als hij/zij in de gelegenheid is,  u  z.s.m. terug bellen.

Indicatie

AlleskITs behandelt kinderen van 4 tot 18 jaar met leer- gedrag- en ontwikkelingsstoornissen.

Toegangstijden

De actuele toegangstijden zijn op deze website van AlleskITs te vinden onder 'praktijkinformatie'.

Spoedconsult kinderarts

Voor de patiënten die bij AlleskITs onder behandeling zijn, is er altijd een mogelijkheid om met de kinderarts (of diens vervanger) te spreken.

Als u een kind met spoed wilt aanmelden, kunt u dit intercollegiaal overleggen.

Wij willen u attenderen op het feit dat wij geen crisisopvang hebben/zijn. Voor crisisopvang kunt u contact opnemen met het door u bekende crisisopvangnummer.

Terugkoppeling brieven naar huisarts en eventuele andere verwijzers

De kinderarts zal altijd de huisarts en eventueel  de andere verwijzer(s) op de hoogte stellen van de consulten en (wijzigingen van) behandelingen binnen AlleskITs.

De kinderarts stelt u per electronische brief op de hoogte van:

  • welke stappen worden ondernomen voor de diagnostiek (na het eerste of tweede consult  van de kinderarts);
  • van de uitkomst van de diagnostiek;
  • het behandelplan;
  • na starten van medicatie;
  • wijziging van medicatie /behandeling;
  • jaarlijks een up date over de voortgang van de behandeling bij AlleskITs;
  • doorverwijzing;
  • ontslag (indien geen diagnose is gesteld of indien behandeling afgerond en situatie stabiel).

Vanaf december 2014 sturen wij de brieven beveiligd digitaal naar uw postadre (een huisartsenbrief via Edifact).

Tijdelijk (maanden januari-maart/april 2016) zou het kunnen zijn dat u een aantal  brieven van nieuwe patienten per post ontvangt, omdat wij bezig zijn met de overgang naar een nieuw EPD. Wij proberen dit zo znel mogelijk weer via de oude weg (Edifact) naar u te versturen.

Excuses voor het ongemak.

Financiering

Vanaf 1 januari 2016 is ook de kinderarstenzorg van AlleskITs naar de Jeugdwet overgeheveld. dat wil zeggen dat niet meer de zorgverzekeraars deze zorg financiert, maar de gemeente waar het kind staat ingeschreven volgens de gemeentelijke basisregistratie. Voor meer informatie hierover kunt u onze website raadplegen onder het kopje praktijkinformatie/vergoeding. Ook kunt u de brief met informatie hier nalezen die wij in januari naar diverse huisartsen hebben opgestuurd.

Stel een vraag aan AlleskITs