Het aanvragen van een medische reisverklaring voor het buitenland

Medicatie AD(H)D

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunnen dus niet zomaar meengenomen worden naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), maar ook ADHD-middelen (bijv. Methylfenidaat, Concerta,  Dexamfetamine, etc.).

Officiële medische verklaring voor op reis

Als u op reis gaat met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet de patiënt hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Hiervoor is medewerking nodig van de behandelend arts.

Het CAK

U kunt alle informatie vinden op www.hetcak.nl Bij het kopje ‘geneesmiddelen mee op reis’, kunt u nagaan welke verklaring noodzakelijk is en welke stappen u moet doen met deze verklaring voordat u op reis kan. Er staat hier een volledig overzicht van alle landen. Als u een land aanklikt, krijgt u de informatie te zien wat nodig is voor dat desbetreffende land.

Alle stappen die doorlopen moeten worden en de uitleg is ook terug te vinden onder het kopje ‘folder’. Hieronder zal in het kort de informatie worden gegeven over wat u nodig heeft /u moet regelen voordat u de medicatie kunt meenemen naar het buitenland.

Verwerkingstijd

De patiënt/ouders van patiënt  zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd verzorgen van deze medische verklaringen! Wij adviseren minimaal 6 weken vantevoren de aanvraag te starten.

 

De verschillende verklaringen op een rij:

  1. Schengenverklaring voor reizen binnen het Schengengebied;
  2. Engelstalige medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied;
  3. Turkse medische verklaring.

 

Schengenverklaring

Patiënt/Ouders van patiënt downloaden de Schengenverklaring via het CAK en vullen volledig deel B in. Daarna moet gezorgd worden dat de verklaring bij AlleskITs komt, samen met de informatie welke medicatie, dosering en aantal giften per dag wordt ingenomen. Eén Schengenverklaring per medicijn.

Als AlleskITs de verklaring ontvangt, vult de kinderarts deel A en C voor u in.

AlleskITs zal zorgen dat deze verklaring weer naar uw huisadres wordt gestuurd. Of als u heeft aangegeven dat u de verklaring zelf wilt ophalen, krijgt u een telefoontje als de verklaring ingevuld voor u klaar ligt.

U dient zelf de verklaring te sturen naar:

CAK, afdeling FI / Afgifte Schengenverklaringen

Postbus 84015

2508 AA Den Haag

U kunt de verklaring ook inscannen en online via de website van het CAK toesturen.

Houd rekening met een verwerkingstijd van 4 weken.

 

Engelstalige medische verklaring

Deze wordt volledig ingevuld door de kinderarts.

Deze verklaring is maximaal een jaar geldig (vanaf de briefdatum), de verklaring is dan vaker te gebruiken binnen dat jaar. Let wel, er mogen binnen dat jaar geen wijziging plaatsvinden in de medicatie en dosering!

Patiënt/Ouders van patiënt graag via de website  van AlleskITs bij ‘stel een vraag’ doorgeven dat u een engelse verklaring nodig heeft o.v.v. naam en geboortedatum patiënt, naam medicatie, dosering en aantal giften per dag en op welk telefoonnummer u goed bereikbaar bent voor vragen of om te melden dat de verklaring klaar ligt.

Patiënt/Ouders van patiënt dienen zorgvuldig te bekijken op de website van het CAK welke stappen zij moeten ondernemen (het zijn er 2 of 3) gezien het legaliseren van de verklaring door het ministerie van buitenlandse zaken en/of de ambassade. Dit is per land anders, afhankelijk of het land wel of niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag.

Houd rekening met een verwerkingstijd!

 

Turkse medische verklaring

Voor de Turkse medische verklaring geldt een afwijkende procedure.

Patiënt/Ouders van patiënt downloaden deze verklaring, vullen het volledig in en zorgen ervoor dat de verklaring bij AlleskITs komt. Vervolgens zal de kinderarts deze verklaring ondertekenen.

Ouders kunnen deze verklaring zo meenemen op reis. Het is dus niet nodig deze naar het CAK te versturen.

 

Stel een vraag aan AlleskITs