Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Verantwoorde zorg

Elke zorginstelling moet conform de Kwaliteitswet (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg- Wkkgz) verantwoorde zorg leveren. Onderdeel daarvan is het werken met een meldcode voor vormen van geweld in afhankelijksheidsrelaties.

Wat vraagt de Inspectie van ons?

Naast toezien op de kwaliteit van de zorg heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook de opdracht om de volksgezondheid te bevorderen. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen frequent voor en vormen voor betrokkenen een ernstig gezondheidsrisico. Het is daarom van belang dat hulpverleners alert zijn op signalen hiervan. Juist hulpverleners zijn door hun relatie met een patiënt in de gelegenheid om dergelijke situaties te signaleren en bespreekbaar te maken. De inspectie vindt het van belang dat professionals daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Daar het vaak gaat om complexe situaties en sprake kan zijn van een conflict van plichten zijn hiervoor meldcodes ontwikkeld. Deze meldcodes worden door de kinderartsen van AlleskITs en gedragsdeskundigen van GMBJ gevolgd.

Stel een vraag aan AlleskITs