Onze werkwijze

Wat doet AlleskITs

In verband met de verschillende werkwijze binnen de verschillende regio's/gemeenten kan het proces in uw gemeente voor onze zorg afwijken van onderstaand proces.

Intake

De intake bestaat veelal uit een voorbereidende intake met de medisch psycholoog, gevolgd door een gesprek met één van onze kinderartsen.

In het eerste gesprek heeft u alle vragenlijsten digitaal ingevuld in het AlleskITs clientenportaal en neemt u het toestemmingsformulier met alle handtekeningen ingevuld mee.

De kinderarts zal aangeven of er diagnostische onderzoeken nodig zijn en zo ja welke testen/onderzoeken uitgevoerd moeten gaan worden.

 

Om de inschrijving volledig en goed te laten verlopen, vragen we u bij de hand te hebben:

- de verwijzing van de huisarts/wijkteam

- BSN nummer van uw kind en van uw zelf

Wij doen de telefonische nieuwe inschrijvingen op de volgende dagen/dagdelen: maandagmiddag vanaf 1330 uur, woensdagochtend tot 12:00 uur, donderdag de hele dag en vrijdagmiddag vanaf 1330 uur.

Diagnostiek

De diagnostiek, ook wel onderzoeken of testen genoemd, wordt uitgevoerd door de gedragsdeskundigen van Groos / Mentaal Beter Jong of Miep Kinderpraktijk op de locatie van AlleskITs.

Dit zal bestaan uit één of meerdere onderzoeken van 2 a 3 uur. Een aantal weken later zal een eindgesprek plaats vinden met de gedragsdeskundige die het onderzoek heeft uitgevoerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Als de onderzoeken zijn uitgevoerd en de uitkomsten zijn besproken, zal weer een afspraak met de kinderarts plaats vinden die samen met het kind/ouders het beleid bepaald/het behandelplan zal aangeven.

 

Behandeling

Bij de behandeling van ADHD en/of ASS worden een aantal stappen onderscheiden:

psycho-educatie
medicatie
vormen van gedragstherapie

Psycho-educatie is de eerste stap in de behandeling. Dit betekent voorlichting en inzicht over de aard van de aandoening en  over de wijze van aanpak. Hier hoort ook bij een uitleg over de invloed van opvoeding, (school)omgeving en sociaal milieu op de verschijnselen van ADHD en/of ASS. Binnen ons centrum zullen vooral de gedragsdeskundigen in opdracht van de kinderarts dit deel van de behandeling op zich nemen.

Bij psycho-educatie hoort ook uitleg over medicatie, indien dit wordt voorgeschreven. Medicatie is geen doel op zich maar kan een effectief middel zijn om de behandelingsdoelen te bereiken. Dit is vergelijkbaar met eerst je bril opzetten voordat je begint te oefenen met lezen. Daarnaast moet je begrijpen hoe deze medicijnen precies werken, wat de bijwerkingen zijn, en hoe je ze moet doseren om ze optimaal te gebruiken. Onze kinderartsen zijn binnen ons centrum specifiek met deze voorlichtende taak belast. Uit diverse wetenschappelijke studies is gebleken dat een combinatie van psycho-educatie, medicatie en gedragstherapie het meest succesvol is.

De ouders/opvoeders spelen samen met ons multifunctionele team een sleutelrol in de behandeling. De kinderarts is coördinator/hoofdbehandelaar binnen het proces van onderzoek, diagnose en behandeling.

Voor vragen is AlleskITs altijd bereikbaar per email en telefoon. Buiten kantooruren, voor spoedconsultaties, zijn wij bereikbaar via de gsm van de dienstdoende kinderarts (staat rechtsboven op onze website vermeld  vanaf 16.30 uur tot 8.00 uur in de ochtend en in het weekend/feestdagen.

 

Stel een vraag aan AlleskITs