WGBO in kindertaal

Kids, wat willen jullie nog meer weten?

Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor je is als je ziek bent? Moet er rekening worden gehouden met jouw mening? Knappe koppen hebben een wet gemaakt waarmee dat allemaal wordt geregeld. In die wet staat dat je altijd recht hebt op informatie en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen. Of alléén je ouders toestemming moeten geven, jullie sámen of alléén jij, hangt van je leeftijd af.

Ben je jonger dan 12 jaar? Dan moeten je ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel jij als je ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Zowel jijzelf als je ouders mogen in je medisch dossier kijken.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan ben jij de enige die recht heeft op informatie. Alleen jij beslist of je een behandeling wilt of niet.

Alleen jij mag je medisch dossier inzien.

Deze tekst is afkomstig van de internetsite  www.JAdokterNEEdokter.nl

Meer informatie ?

www.JAdokterNeedokter.nl

www.kindenziekenhuis.nl

 

Stel een vraag aan AlleskITs