AlleskITs

 
AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum van kinderartsen die zich richten op kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ADHD en daarmee samenhangende aandoeningen.
Bij AlleskITs is de kinderarts hoofdbehandelaar en dus ook eerste aanspreekpunt voor kind en ouders. AlleskITs streeft er naar de diagnostische-, onderzoeks- en behandelfase binnen één van onze centra te laten plaats vinden met behulp van een multidisciplinair team, cq samenwerkingspartners op locatie. Naast de vijf kinderartsen bestaat het multidiciplinaire team uit gedragsdeskundigen en 1 kinder- en jeugdpsychiater.

Lees meer over AlleskITs

Volg ons op:

Intro
kader

Sportief verhaal

Voetbaltalent Dairenzio is topscoorder tijdens schoolvoetbaltoernooi!

Hij liet trots deze grote beker zien aan de medewerkers van AlleskITs.

Dairenzo is onder behandeling bij kinderarts Alexandra Guldemeester en gedragsdeskundige Coriene Heering. Deze beker heeft hij gewonnen met het schoolvoetbaltoernooi (KNVB regio voetbaltoernooi) waar hij één van de topscoorders was!

Agenda

AlleskITs Agenda

  • WO02-05

    Start poli Amersfoort!

Stel een vraag aan AlleskITs