AlleskITs

Zelfstandig behandelcentrum voor kinderen met leer-,gedrags-, en ontwikkelingsstoornissen.

Lees meer
Mededelingen
Midden Holland

Het Groene Hart Ziekenhuis is gestopt met de zorg voor kinderen met (vermoeden van) ADHD in de regio Midden-Holland. AlleskITs neemt deze zorg over. Zowel huisartsen als GBGGZ aanbieders kunnen direct doorverwijzen. De verwijzing loopt nog niet via zorgdomein. De cliënt kan, met de verwijsbrief, aanmelden per telefoon of mail.

Nieuws
Vacature voor de cliëntenraad van AlleskITs.
Cliëntenraad De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De cliëntenraad is spreekbuis namens de cliënten die zorg ontvangen die onder de Jeugd-GGZ valt van AlleskITs en van professionals die aangesloten zijn bij AlleskITs. De cliëntenraad is adviseur en geeft gevraagd en...
Lees meer
Midden Holland
Het Groene Hart Ziekenhuis is gestopt met de zorg voor kinderen met (vermoeden van) ADHD in de regio Midden-Holland. AlleskITs neemt deze zorg over. Zowel huisartsen als GBGGZ aanbieders kunnen direct doorverwijzen. De verwijzing loopt nog niet via zorgdomein. De cliënt kan, met de verwijsbrief,...
Lees meer
Actueel
In verband met het corona-virus is ons 010-nummer tijdelijk niet bereikbaar en zijn wij overgeschakeld naar de volgende mobiele nummers: regio’s Amersfoort en Foodvalley (06 20872098)  en overige regio’s (06 18180533). Deze nummers zijn alleen bereikbaar tijdens kantooruren. Na...
Lees meer

Stel een vraag aan AlleskITs