Cliëntenraad

Een clientenraad is het, door de zorgaanbieder, ingestelde orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt.  AlleskITs heeft in 2011 een clientenraad opgericht.

De cliëntenraad van AlleskITs

De cliëntenraad van Stichting AlleskITs bestaat uit vrijwilligers die de zorg een warm hart toedragen en proberen de belangen van de cliënten van Stichting AlleskITs zo goed mogelijk te behartigen. De cliëntenraad bestaat uit 5 leden die allen woonachtig zijn in de regio van stichting AlleskITs en zodoende op de hoogte zijn van wat er in de regio speelt. De leden hebben evenals de cliënten van stichting AlleskITs een verschillende achtergrond die hen helpt om de verschillende onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door zowel interne als externe contacten raakt de cliëntenraad geïnformeerd. Tevens heeft zij de mogelijkheid om gebruik te maken van informatiebronnen zoals de uitkomsten van diverse enquêtes, registraties van de klachtencommissie, cliënten, personeel en belangenverenigingen. Vanuit deze groepen vangt de cliëntenraad signalen op over verbeterpunten of tekortkomingen met betrekking tot de dienstverlening van de zorgaanbieder Stichting AlleskITs. Deze signalen zal de cliëntenraad voorleggen aan het dagelijks bestuur van AlleskITs zodat aan oplossingen en verbeteringen gewerkt kan gaan worden door de zorgaanbieder.

Bereikbaarheid cliëntenraad

U kunt bij de cliëntenraad terecht met vragen of opmerkingen, zowel negatief als positief, over zaken waar u niet mee bij de hulpverlening terecht kunt.  De raad is echter uitdrukkelijk geen klachten- of vertrouwenscommissie. De cliëntenraad is te bereiken via het emailadres: clientenraadalleskits@alleskits.nl

Houdt u er rekening mee dat de mailbox niet dagelijks bekeken wordt.

Stel een vraag aan AlleskITs